<b>著名教授分析【将进酒】李白诗词</b>

著名教授分析【将进酒】李白诗词

将进酒 李白 君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。 君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金散尽还复来。 烹羊...

狼牙诗词2020-07-28 13:03阅读(65)
二维码